Vesti

Mladi i mediji: Zajednički do promena

Pitanje o tome kako i u kojoj meri su prikazani mladi u medijima, zbog značaja koji sa sobom nosi, postaje sve češća tema interesovanja i predmet različitih istraživanja. Rezultati istraživanja Mladi u medijskom ogledalu za 2022. godinu, koje se bavi pomenutom temom, a koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), nisu bili ohrabrujući za mlade u Srbiji: pokazali su da su on mahom prikazani kroz okvire veoma stereotipnog obrasca, kao i da su nedovoljno predstavljeni u medijima.

Pročitaj više

Dijalog mladih sa donosiocima odluka u Bujanovcu

Udruženje mladih ,,Naš svet, naša pravila” održalo je sastanak sa šefom kabineta predsednika opštine u Bujanovcu, 22. maja u zgradi opštine Bujanovac. Šef kabineta obećao je mladima da će u saradnji sa Kancelarijom za mlade i nevladinim organizacijama započeti proces izrade i usvajanja Strategije za mlade i Lokalnog akcionog plana.

Pročitaj više

Rezultat dijaloga mladih i gradonačelnika Vranja: Reformiše se Savet za mlade

U Vranju je održan drugi dijalog mladih sa gradonačelnikom Slobodanom Milenkovićem. U susretu sa aktivistima udruženja ,,Naš svet naša pravila", u okviru kojeg se razgovaralo o tri tematske celine (zdravlje i bezbednost, omladinska politika i zapošljavanje), gradonačelnik Milenković obećao je reformu Saveta za mlade, kao i uključivanje tog udruženja u Lokalnu mrežu za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Pročitaj više

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH IDEJA 2023/2024

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala je poziv za podnošenje projektnih ideja (concept note) za podršku tokom 2023/2024. godine u okviru programa finansijske podrške partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva za mlade, a poziv se zvanično zatvara u četvrtak, 29. juna 2023. godine u 15 časova.

Pročitaj više