Mladi i mediji za demokratski razvoj

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kraljevine Švedske sprovodi projekat „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ (MAY4DD) koji ima za cilj da podstakne partnerstva između medija, OCD za mlade, fondacija i zadužbina koje se bave pitanjima mladih (OCD za mlade) zarad demokratizacije društva i poštovanja vladavine prava i ljudskih prava na lokalnom nivou. Projekat je pokrenut u junu 2021. godine i trajaće do 31. maja 2025. godine.

Nestabilna demokratija u Republici Srbiji direktno utiče na nedostatak transparentnosti, nezavisnosti i pluralizma medija, istraživačko novinarstvo, građanski aktivizam i posvećenost mladih rešavanju socijalnih i političkih pitanja.

U trećem ciklusu (2023/2024) biće podržano 7 OCD za mlade i 7 medija, koji će zajednički sprovoditi svojih 8 partnerskih projekata.

BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta 14 partnera na godišnjem nivou, nastojati da medije, omladinski sektor i mlade osnaži i podstakne da aktivno doprinose promovisanju demokratskih vrednosti, vladavine prava i ljudskih prava, a posebno u svojim lokalnim zajednicama.

Grupe koje su u fokusu ovog projekta suočavaju se sa velikim brojem izazova, i dok lokalnim medijima nedostaju novi alati za proveru činjenica i istraživačko novinarstvo zasnovano na dokazima koji bi mogli da spreče lažne vesti i poboljšaju medijsku pismenost, mladi se suočavaju sa veoma slabim uključivanjem u procese donošenja odluka i smanjenim omladinskim aktivizmom.

Osim toga, sadržaj koji je plasiran u medijima nije prilagođen mladima, što ćemo ovim programom pokušati da premostimo kroz kontinuiran rad sa omladinskim udruženjima i fokusom na partnerske projekte i inicijative.

Opšti cilj Programa je da doprinese jačanju demokratske prakse, vrednostima vladavine zakona i ljudskih prava u Srbiji, kroz izveštavanje nezavisnih medija i aktivizam OCD za mlade.

Specifični ciljevi Programa su:

  • Omogućiti održivo partnerstvo između medija i OCD za mlade u rešavanju problema demokratizacije, ljudskih prava i vladavine zakona u lokalnom kontekstu;
  • Poboljšati i podstaći učešće mladih u mobilizaciji zajednice radi sprovođenja neophodnih demokratskih promena;
  • Unaprediti kvalitet i standarde istraživačkog izveštavanja, medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti u Srbiji.

Projekat „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ činiće sledeće celine:

Programska aktivnost 1: Finansijska podrška medijima i OCD za mlade

Finansijska i mentorska podrška biće pružena za ukupno 7 projekata na godišnjem nivou, a svaki projekat će razvijati i sprovoditi jedna omladinska OCD ili OCD za mlade i jedna medijska organizacija, tako da će biti najmanje 14 korisnika programa.

Programska aktivnost 2: Program jačanja kapaciteta

Kako bi se unapredili kapaciteti odabranih OCD i medija i obezbedila održivost projekta, ova aktivnost će biti implementirana u nekoliko metodološki različitih ali komplementarnih pod-aktivnosti. Program jačanja kapaciteta i umrežavanja će biti organizovan na tri nivoa. Prvi nivo podrazumeva grupne treninge u skladu sa potrebama svih programskih partnera. Drugi nivo treninga podrazumeva radionice prilagođene specifičnim potrebama medija i OCD za mlade, dok će treći nivo pružiti prostor za individualne treninge koji će partnerima omogućiti da se fokusiraju na razvoj organizacije, kao i na njene kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Programska aktivnost 3: Akademija istraživačkog novinarstva 3.0

Akademija će biti organizovana u formi obrazovnog tromesečnog programa sa ciljem da mladim novinarima/novinarkama omogući razne obuke, mentorsku podršku i umrežavanje sa iskusnim novinarima. Akademija će mladim istraživačkim novinarima i novinarkama pružiti neophodna znanja, veštine i alate kako bi samostalno, ali uz mentorstvo iskusnih kolega i finansijsku podršku, kreirali medijske proizvode.

Ovaj četvorogodišnji program predstavlja sinergiju između medija, omladinskih organizacija i mladih koji rade na istoj misiji dalje demokratizacije srpskog društva. Partnerstvo između medija i OCD za mlade zasnivaće se na zajedničkim vrednostima i idejama, kao i predlozima projekta koje će podnositi u partnerstvu, istovremeno zadržavajući poseban korpus aktivnosti.