MultiRadio i SOS ženski centar: Nije Šala

MultiRadio i SOS ženski centar: Nije Šala

Projekat ima za cilj podizanje svesti mladih o učestalosti i ozbiljnosti seksualnog nasilja nad ženama i devojkama.

Od početka godine susrećemo se sa pregršt vesti o seksualnom nasilju i organizovanoj seksualnoj eksploataciji. Srbija je dobila svoj  #metoo pokret koji ima značajan uticaj jer se sve veći broj devojaka i žena ohrabruje da progovori o iskustvu seksualnog nasilja. Međutim, i dalje postoji nedovoljno razumevanje i prepoznavanje fenomena seksualnog nasilja nad ženama i devojkama, normalizacija seksualnog nasilja, potcenjivanje posledica i učestalosti seksualnog nasilja. Društvene predrasude ometaju adekvatno informisanje, razumevanje i pružanje naročito javne podrške žrtvama, ali i sprečavaju da se žrtve pravovremeno obrate za pomoć. Seksualno nasilje je problem o kom se nedovoljno diskutuje i za koji ne postoji prostor u tradicionalnim medijima. 

 

MultiRadio i SOS ženski centar sprovode projekat pod nazivom Nije šala – seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar, a ova saradnja teži da kreira medijski prostor koji bi za mlade predstavljao bazu na kojoj se mogu informisati o ovom problemu, a kakva ne postoji na republičkom nivou u našoj državi.

Projekat teži da poveća informisanost mladih o seksualnom nasilju i broj mladih koji su aktivno uključeni u delovanje protiv seksualnog nasilja nad ženama i devojkama.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.

 

SOS Ženski centar je neprofitno, nevladino udruženje građanki, osnovano 2004. godine, a koje je prepoznato po svom volonterskom aktivizmu kao i programima primarne i sekundarne prevencije. Osnovne teme rada udruženja su rod i rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost, psihološka podrška ženama i devojkama u situaciji nasilja, rad sa mladima, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravlja, lični rast i razvoj, podsticanje razvoja vrednosti koje doprinose izgradnji nenasilnog društva. Od 2019. godine u okviru udruženja razvijeno je i savetovalište za mlade. 

 

MultiRadio je medij zajednice (Community media) osnovan kao neprofitni i društveno odgovorni medij, koji postoji kao alternativa tabloidizaciji, mejnstrim i komercijalnim medijima. Novinarski i produkcijski tim čine većinom mladi ljudi, a uredništvo ima mentorsku ulogu za novinare/ke koji su dobili priliku da budu saradnici i da kreiraju medijske sadržaje u specifičnom okruženju nevladine organizacije i onlajn medija. MultiRadio je portal, koji u nekoliko rubrika analizira i informiše o različitim temama iz oblasti civilnog društva i aktivizma, ekologije, kulture i umetnosti, ljudskih i manjinskih prava, sporta kao zdravog načina života, kao i o različitim pitanjima koje postavljaju pre svega mladi ljudi.