FakeNews tragač i Bečejsko udruženje mladih: Medijski pismeni građani protiv lažnih vesti

FakeNews tragač i Bečejsko udruženje mladih: Medijski pismeni građani protiv lažnih vesti

Projekat teži da unapredi medijsku i informacionu pismenost građana i građanki, kao i da doprinese borbi protiv lažnih vesti u Srbiji.

Rasprostranjenost lažnih vesti i dezinformacija u domaćim medijima svakako nije novi problem, ali jeste problem koji je postao naročito istaknut tokom prethodnih godina, prevashodno usled ekspanzije interneta – pojave onlajn medija i društvenih mreža, kao i sve veće tabloidizacije tzv. tradicionalnih medija. Usko povezan sa problemom lažnih vesti jeste i nizak nivo medijske pismenosti građana Srbije, a prema istraživanju Fonda za otvoreno društvo Sofije iz 2021. godine, Srbija je po indeksu medijske pismenosti 29. od 35 evropskih zemalja koje su ušle u istraživanje. Ovako nizak nivo medijske pismenosti je zabrinjavajući jer građane čini podložnim medijskoj, ali i političkoj manipulaciji, naročito putem lažnih vesti, dezinformacija i drugih manipulativnih sadržaja. 

 

Specifični ciljevi projekta Medijski pismeni građani protiv lažnih vesti jesu podizanje kritičke svesti mladih o važnosti borbe protiv dezinformacija i lažnih vesti i unapređenje angažovanja mladih na aktivnostima koje doprinose podizanju nivoa medijske i informacione pismenosti. 

FakeNews Tragač će analizirati lažne i manipulativne vesti iz medija i kreirati dubinske analize lažnih i manipulativnih narativa iz pet različitih tematskih oblasti koje budu relevantne tokom trajanja projekta. Pored organizovanja radionica za srednjoškolce u Bečeju, BUM će organizovati nacionalni trening za lokalne vršnjačke edukatore, lokalne akcije i okrugle stolove. 

Projekat se realizuje od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.


Bečejsko udruženje mladih (BUM) odgovara na probleme i potrebe građana sa teritorije opštine Bečej kroz realizaciju četiri glavna programa: afirmacija vladavine prava, razvoj lokalne zajednice, omladinski rad i informisanje. BUM je dobrovoljno nepolitičko, neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblastima izgradnje građanskog društva, omladinskog rada, omladinske politike, formalnog i neformalnog obrazovanja, borbe protiv korupcije, razvoja aktivizma, volonterizma, inkluzije marginalizovanih grupa, ravnopravnosti polova, održivog razvoja i zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na mlade. 


FakeNews Tragač je portal Novosadske novinarske škole namenjen borbi protiv dezinformacija i lažnih vesti u medijima koji sadržaje objavljuju na srpskom jeziku. Tokom više od tri godina postojanja, Tragač se etablirao kao jedan od lidera u regionu u proveravanju činjenica (engfact checking) zahvaljujući svojim principima tačnosti, objektivnosti i transparentnosti.