UG Klara i Rosa i Magločistač: Polet 21/22

UG Klara i Rosa i Magločistač: Polet 21/22

Projekat doprinosi uključivanju mladih u društvene tokove i povezivanju različitih nacionalnih zajednica koje žive u Subotici. 

Odsustvo mogućnosti i prilika za mlade da na različitim poljima otkrivaju, iskazuju i razvijaju vlastite potencijale, samo su neki od problema mladih u manjim sredinama poput Subotice. Ovaj grad, dodatno, obeležava i podeljenost po nacionalnim osnovama koja poslednjih godina biva sve izraženija, a to se reflektuje i na mlade, koji među sobom ne komuniciraju i ne sarađuju. Zajednička odlika među mladima je izrazita pasivnost i želja za promenom mesta stanovanja umesto aktivnog učešća u promeni. 

 

Projekat Polet 21/22 povezuje nacionalne zajednice i fokusiran je na postizanje društvene kohezije uključivanjem mladih u projektne aktivnosti, kao i realizacijom dijaloga sa donosiocima odluka. U tom procesu, uloga organizacije civilnog društva je da bude pokretač promena, podrška, izvor informacija i medijator, te da kroz praksu omogući mladima otkrivanje vlastitih potencijala. Zadatak medija je da učini vidljivim identifikovane probleme mladih u lokalnoj zajednici i doprinese javnom zagovaranju njihovog rešavanja. 

Projekat se realizuje od 1. oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine.


Udruženje građana Klara i Rosa bavi se razvojem i promocijom savremenih umetničkih praksi i proizvodi programe koji uključuju lokalnu zajednicu, umetnike i širu publiku. Glavni ciljevi su animiranje i aktiviranje građana kroz kulturu i umetnost, jačanje umetničke zajednice i prepoznatljivost programa kojima se unapređuje kvalitet života i podstiče aktivna participacija građana. Protiv opšte letargije, nacionalne netrpeljivosti, konzervativizma i polarizacije, udruženje se bori jačanjem uloge umetnosti i kulture u lokalnoj zajednici, sa ciljem učvršćivanja kulturnih i društvenih vrednosti u celini.  

 

Magločistač je medij civilnog društva koji je 2015. godine osnovalo Udruženje građana Centar građanskih vrednosti iz Subotice sa misijom da informiše građane i građanke rukovodeći se isključivo javnim interesom, a polazeći od uverenja da samo dobro informisani građani mogu da donose utemeljene odluke. Uređivačka politika portala bazirana je pokretanju tema kojima se ne bave drugi lokalni mediji na lokalu, a koje se tiču građanskog aktivizma, ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, prava na slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja i udruživanja, kao i promovisanju vrednosti poput dijaloga, pluralizma medija, transparentnosti rada javnih institucija i organizacija.