Asocijacija DUGA i Glas Podrinja: Šabac – grad po meri mladih

Jačati demokratske prakse, vladavine prava i ljudska prava u Šapcu, povećanjem aktivizma mladih i njihovim uključivanje u procese donošenja odluka cilj je projekta Šabac – grad po meri mladih. Posebna pažnja tokom realizacije ovog projekta biće usmerena na međugeneracijski jaz i prevazilaženje istog u lokalnoj zajednici, te stvaranje uslova za kvalitetan život mladih u skladu sa njihovim potrebama. 

Uloga medija u ovom projektu je da poveća broj mladih koji su edukovani za kreiranje medijskog sadržaja, kao i odnosa sa javnošću. Pored toga, cilj je povećati broj sadržaja sa temama interesantnim za populaciju mladih, ali temama koje su edukativne, podsticajne i ohrabrujuće za mlade koji žele da učestvuju u društvenom životu grada Šapca.

Sa druge strane, uloga OCD je da poveća broj mladih koji imaju liderskih sposobnosti, da ih edukuje u cilju povećanja njihovih praktičnih znanja i veština, te ih kroz proces mentorstva praktično provede kroz procese i aktivnosti koje će ih osnažiti, motivisati i dokazati im da njihov glas može i mora da se čuje.

Na projektu će biti ukupno pet različitih setova aktivnosti i to: akademija za omladinske lidere, javne debate, javno zagovaranje, medijska kampanja i proizvodnja medijskih sadržaja. Samo prva aktivnost se sprovodi u partnerstvu udruženja za mlade i medija, u sklopu koje će udruženje za mlade imati četiri, a medij jedan trening.

Asocijacija DUGA je osnovana 2004. godine u nameri da društvo učine boljim za život, da živimo dostojanstveno i bezbedno, a onima koji su najosetljiviji u našem društvu da pruže podršku i budu uz njih.

Vrednosti za koje se zalažu su jednake mogućnosti pod kojima podrazumevaju da svi pojedinci u našem društvu imaju jednaka prava koja su zakonom zagarantovana, bezbednost, pravo glasa, sloboda govora i okupljanja, jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Glas Podrinja je medij osnovan 16. decembra 1944. godine. Tokom decenija trajanja, susreo se sa brojnim usponima i padovima, materijalnim krizama, nesporazumima sa vlastima, smenom urednika, sedištem redakcije, štamparije, vlasnika... No, bez obzira na sve turbulencije ,,Glas Podrinja" je opstao do danas i korača po jasno targetiranoj liniji razvoja komunicirajući sa preko 20.000 žitelja ove regije.

Društvo, politika, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, kultura i sport deo su obaveznih rubrika, ali ono čime se posebno ističu je veliki broj priča o "malim velikim" ljudima iz svoje okoline, osobenim i vrednim na svoj način.