Mental Hub i Fabrika kreativnosti: Destigmatizator: mediji za mentalno zdravlje mladih

Mental Hub i Fabrika kreativnosti: Destigmatizator: mediji za mentalno zdravlje mladih

Opšti cilj projekta je destigmatizacija psiholoških problema i potreba mladih. Prema izveštaju koji je protekle godine objavila Krovna organizacija mladih, veliki broj mladih govori o tome da ima određene psihološke probleme ili da su ih imali u prethodnom periodu. Osim toga, mladi izveštavaju i o tome da su predrasude prema psihološkim problemima u društvu i dalje velike, pa zbog toga vrlo retko traže porodičnu, prijateljsku i stručnu podršku.

Diskriminaciju psiholoških problema podstiču i produbljuju društvene mreže, ali i mediji koji neetički i neetično izveštavaju o ovoj temi. U medijima se kontinuirano gradi stigmatizujući narativ o različitim psihološkim problemima, a primetan je i izostanak napora da se, kada se izveštava o mladima sa psihološkim problemima, radi na unapređenju njihovog položaja u zajednici. Osim toga, primetno је da se, kada je u pitanju briga o mentalnom zdravlju, često izveštava o pseudonaučnim metodama, instant rešenjima ili se promovišu osobe koje nisu stručnjaci u oblasti mentalnog zdravlja. To doprinosi tome, da i kada se o mentalnom zdravlju govori u medijima, mladi često dobijaju pogrešne informacije, površne savete i preporuke.

Projekat Destigmatizator: mediji za mentalno zdravlje mladih predstavlja korak ka izgradnji saradnje između stručnjaka u oblasti mentalnog zdravlja i medija, u svrhu izgradnje potrebnih resursa i kapaciteta kako bi se radilo na promeni narativa o mentalnom zdravlju mladih.         

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici ,,MentalHub” je nevladina organizacija koju je osnovalo pet psihološkinja. Ključni cilj udruženja je obezbeđivanje podrške mladim osobama koje su imale iskustvo hospitalizacije na psihijatriji ili imaju neke druge poteškoće iz domena psiholoških problema, kao i direktan savetodavni i psihoterapijski rad sa tim mladim ljudima i njihovim porodicama.

Ideja je da se ovaj cilj postigne putem organizovanja i sprovođenja raznih aktivnosti koje na kreativan način angažuju kapacitete ovih osoba i integrišu psihološke intervencije sa umetničkim aktivnostima i sadržajima, kako bi se obezbedila adekvatna podrška i destigmatizacija.

Fabrika kreativnosti okuplja zajednicu kreativaca, stvara kreativne sadržaje, a medijskim sadržajima pristupa pažljivo birajući informativni, drugačiji i kreativni pristup. Svet oko sebe prikazuju koristeći sva čula i mogućnosti dostupnih modernih tehnologija, a u fokusu njihovih priča su ljudi, njihove priče i priče koje se tiču njih. 

Vizija Fabrike je nezavisno i informisano društvo koje u svakodnevnim izazovima koristi drugačije i kreativne pristupe za donošenje informisanih odluka.