Okular i SE Serbianews: Problem, promena, akciJA!

Projekat Problem, promena, akciJA! pokrenut je uz pretpostavku da je čitavo društvo dezinformisano, te da svoja mišljenja i stavove gradi na osnovu lažnih vesti koje se svakodnevno plasiraju na medijima koje kontroliše država. U ruralnim područjima kao što je Ćićevac samo su takvi tradicionalni mediji prisutni. Mladi su prinuđeni da se informišu putem tih medija ili online.

Ovim projektom partneri žele da unaprede kapacitete mladih da se bave aktivizmom i svojim akcijama utiču na donosioce odluka, ali i da svoje vršnjake/kinje podstaknu da im se pridruže u aktivističkom delovanju. Unaprediće kapacitete mladih učesnika/ca akcija mentorskom vršnjačkom podrškom, a posredno će to uraditi i kroz medijsko izveštavanje medijskog partnera na projektu – koji će prenositi medijske sadržaje, čiji će autori, koautori, sagovornici ili učesnici biti mladi.

Uloga medija biće da poveća vidljivost onoga čime se OCD za mlade bavi, a to je menjanje lokalnih zajednica na bolje, promenama društva koje će biti više po meri mladih koji u njemu žive.

Udruženje Okular je nevladina, neprofitna organizacija nastala 2015. godine koja teži jačanju društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i drugih aktivnosti koje za osnov imaju sledeće oblasti: edukaciju, obrazovanje, ljudska prava, obrazovnu i socijalnu inkluziju, društveni aktivizam i volonterizam.   

Vizija Okulara je društvo u kojem svako dete i svaka mlada osoba ima podsticajne prilike i uslove za rast, razvoj i nesmetano ostvarivanje svog punog potencijala.

Misija portala SE serbianews je promocija, izveštavanje, istraživanje, analiza i informisanje javnosti s ciljem da stvore portal koji će kontinuirano raditi na izveštavanju javnosti o manje zastupljenim temama u drugim medijima.

Vizija portala je da u godinama koje dolaze pridobija sve veće poverenje građana time i veći uticaj na društvene promene, informisanje  i edukovanje javnosti.