Naš svet, naša pravila i Vranjenews: Lokalna saradnja za razvoj omladinske politike u Vranju i Bujanovcu

Naš svet, naša pravila i Vranjenews: Lokalna saradnja za razvoj omladinske politike u Vranju i Bujanovcu

Projektom Lokalna saradnja za razvoj omladinske politike u Vranju i Bujanovcu partneri žele da doprinesu izgradnji i unapređenju mehanizama omladinske politike, odnosno, lokalnih saveta za mlade u Vranju i Bujanovcu, ali i pokrenu dijalog sa predstavnicima lokalne samouprave o participativnom budžetiranju u Vranju i usvajanju strategije za mlade u Bujanovcu. Žele da poboljšaju položaj mladih u Vranju i Bujanovcu i povećamo motivisanost mladih za aktivizam i participaciju u lokalnim procesima.

Uloga medija u ovom projektu se ogleda u objektivnom izveštavanju i istraživanju o temama u oblasti omladinske politike i praćenju rada lokalnih institucija. Uloga OCD se ogleda u direktnom radu sa mladima kroz edukacije i druge aktivnosti. Pored toga OCD će uzeti vodeću ulogu u procesu zagovaranja i dijalogu predstavnika lokalne samouprave i mladih.

Organizacija, udruženje mladih „Naš svet, naša pravila“, predstavlja neprofitno, nevladino udruženje mladih koje sebe smatra uporištem za mlade i njihove ideje, mesto gde su svi jednaki i gde svako može da pronađe sebe.

Misija NSNP-a je pružanje doprinosa razvoju i unapređivanju kako lokalne tako i šire zajednice, prvenstveno uključivanjem mladih u demokratsko i inkluzivno građansko društvo kao aktera u procesu donošenja odluka. Na ovaj način se stvaraju aktivni nosioci promena, spremni da se zalažu za ono što im je potrebno i za ono što ih interesuje.

Portal Vranje News zalaže se za jednakost svih građana, bez obzira na nacionalnu, religijsku, političku i rasnu pripadnost ili bilo koje druge različitosti, zagovara pravo građana na transparentnost rada državnih organa i informisanost o svim činjenicama važnim za društvo.

Glavni ciljevi su objavljivanje činjenica o pojavama u društvu koje su nepoznate ili koje bi pojedinci i razne interesne grupe da sakriju od javnosti, promocija nezavisnog novinarstva po najvišim profesionalnim standardima, posebno u oblastima poštovanja pravnog sistema, zaštite ljudskih, građanskih i manjinskih prava, omladinske i medijske politke, ekologije i sl, kao i informisanje u službi građana i isključivo u javnom interesu, bez obzira na političke i privatne interese partija ili bilo kog pojedinca.