StartHub i TV Forum: PrePorodilište: Inicijativa za podršku i zaštitu mentalnog zdravlja i dobrobiti trudnica i porodilja Zlatiborskog okruga

PrePorodilište: Inicijativa za podršku i zaštitu mentalnog zdravlja i dobrobiti trudnica i porodilja Zlatiborskog okruga naziv je projekta StartHub-a iz Kosjerića i TV Foruma iz Prijepolja koji za cilj imaju da doprinesu boljem tretmana mladih trudnica i porodilja u Zlatiborskom okrugu.

Tema kojom se ovaj projekat bavi je univerzalna i značajna za svaku pojedinačnu osobu i svaku pojedinačnu bebu. Ipak, njihov cilj jeste da skrenu pažnju na mlade trudnice i porodilje zbog važnosti koju ta uloga nosi i neminovnosti promena koje sa njom dolaze. Naglašavaju da se poboljšanje uslova i tretmana trudnica i porodilja ne može raditi izolovano, bez podrške sistema u kome se žena porađa, te stoga njihov cilj nije da ih isključe, već da porodilišta postanu integralni deo nege i blagostanja trudnica i porodilja.

Smatraju da je uloga medija u njihov projektu veoma važna za podizanje svesti i promenu narativa u njihovoj sredini o važnosti brige o mentalnom zdravlju i dobrobiti trudnica. Ovo je posebno važno za mlade trudnice i porodilje koje su, osobito u manjim sredinama, nevidljiva i ranjiva grupa.

StartHub je udruženje koje teži razvoju Kosjerića kao zajednice koje se temelji na vrednostima inkluzije i jednakih mogućnosti svih građana i građanki.

Svoje delovanje temelje na konkretnim potrebama ljudi bez obzira da li žive u ruralnoj ili urbanoj sredini, kao i promociji mentalnog zdravlja. Posebno su usmereni ka zadovoljavanju potreba onih kojima su teže dostupni usluge i sadržaji u zajednici, ali i osnaživanju žena i devojčica i jačanju njihove uloge u društvu.

Forum žena Prijepolja je ženska nevladina organizacija koja se bavi osnaživanjem žena i promovisanjem rodne ravnopravnosti putem medija. Organizacija je osnovana 2000. godine i realizovala je brojne projekte koji su za cilj imali podizanje svesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti, osnaživanje žena za učešće u javnom i političkom životu, ekonomsko osnaživanje žena i povećanje vidljivosti žena u medijima.

Od 2008. u okviru Foruma žena Prijepolja pokrenuta je televizijska stanica civilnog sektora, TV Forum.