Mladi poljoprivrednici Srbije i Agronews: Digitalno osnaživanje mladih poljoprivrednika

Opšti cilj ovog projekta je unaprediti položaj poljoprivrednika kroz digitalno osnaživanje i pravovremeno informisanje o aktuelnim javnim pozivima.

Kako se zbog nemogućnosti kreiranja i upravljanja nalogom na „e-Agraru“ ne bi ugasio veliki broj poljoprivrednih gazdinstava, neophodno je unaprediti njihov položaj kroz digitalno opismenjavanje i učenje. Fokus digitalnog opismenjavanje je na mladima, jer su mladi ti koji lakše usvajaju nova znanja, skloniji su digitalizaciji i njihovim osnaživanjem podstičemo da se postojeća porodična poljoprivredna gazdinstva prenesu sa starijih članova koji su nosioci gazdinstva,  na njih i time omogućimo nesmetano unapređenje poljoprivrede u skladu sa evropskim tekovinama, razvojem tehnologije i održivim razvojem. Sa druge strane, mladi su ti koji barataju osnovnim informatičkim i digitalnim znanjem, dovoljnim da prate na postojećoj platformi podsticajiupoljoprivredi.rs sve aktuelne javne pozive na lokalnom nivou za podsticaje u poljoprivredi.

Uloga specijalizovanog medija Agronews, koji se inače bavi temama vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj, jeste kontinuirana i pravovremena informisanost poljoprivrednika o aktuelnim temama, a digitalna transformacija srpske poljoprivredne je jedna od važnijih i najaktuelnijih tema trenutno.

Udruženje građana Mladi poljoprivrednici Srbije osnovano je aprila 2019. godine i do danas okuplja oko 500 članova, poljoprivrednih proizvođača iz svih krajeva Srbije.
Cilj Mladih poljoprivrednika Srbije je da pospeši razvoj mladog i inovativnog poljoprivrednog sektora širom Srbije i pomogne u stvaranju novih i boljih, radnih i životnih uslova za sve koji žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Udruženje ima izgrađenu mrežu stručnih saradnika – srednjoškolaca, studenata i onih sa završenim fakultetima čiji je rad usmeren na sektor poljoprivrede i održivi razvoj.
Ovaj stručni tim okupljen je sa ciljem da pruži podršku članovima udruženja predlagajući im rešenja za pokretanje ili unapređenje proizvodnje.

Agronews je medijska kuća osnovana sa ciljem širenja informacija relevantnim akterima u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije  – kreatorima agrarne politike, stručnjacima, poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima agrobiznisa, u Srbiji i regionu.

Vizija medija je informisanje, edukacija i motivacija, tj. pružiti pravu informaciju koja će unaprediti znanje čitalaca, ali ih i motivisati na preduzimanje adekvatne akcije.