Aktivisti iz komšiluka i InfoVranjske: Mladi u Centru

Cilj projekta ,,Mladi u Centru" koji realizuju Aktivisti iz komšiluka i InfoVranjske je da doprinese jačanju demokratske prakse, vladavini prava i ljudskim pravima u Vranju kroz osnaživanje mladih za aktivističko delovanje i aktivnu participaciju u radu lokalnih ustanova.

Ideja ovog projekta je da ispita potrebe mladih u Vranju u oblasti neformalnog obrazovanja i kvalitetetnog provođenja slobodnog vremena, formuliše i uputi nadležnima preporuke za programski savet Omladinskog centra i informiše građanke i građanke Vranja o Omladinskom centru kao mehanizmu, kao i mogućnostima participacije u okviru ove nove ustanove.

Tim za razvoj i integracije osnovan je 2004. godine u Vranju, kao udruženje građana koje se bavi pitanjem položaja Roma na jugu Srbije. Tim za razvoj i integracije pokrenuo je prvi mediji nevladinog sektora u Vranju, portal InfoVranjske.rs.  Portal InfoVranjske je najčitaniji portal u Pčinjskom okrugu na srpskom jeziku, sa preko 80 vesti nedeljno. Pored portala, InfoVranjske poseduju i svoje prostorije u kojima se nalazi i Medijsko sklonište, studio i redakcija. Misija portala InfoVranjske.rs je nezavisno i objektivno izveštavanje na dnevnom nivou. 

Aktivisti iz komšiluka su mlada organizacija osnovana 2021. godine, koja je u lokalnoj zajednici pre toga delovala kao neformalna grupa, okupljajući ljude oko realizovanja važnih projekata. Fokus rada okrenut je ka poboljšanju uslova života mladih u lokalnoj zajednici koji indirektno doprinose i poboljšanju uslova života za sve kategorije društva.