Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ i Lice ulice: Mentalno zdravlje u etru

Mentalno zdravlje u etru je projekat čiji je cilj da se doprinese normalizaciji i destigmatizaciji psiholoških problema i potreba mladih.

 Kako se u medijima veoma slabo i nedosledno radi na normalizaciji psiholoških problema i potreba mladih, a pojedini mediji  neodgovornim izveštavanjem sve češće doprinose formiranju i jačanju predrasuda prema mladima sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju, čime podstiču njihovo isključivanje iz zajednice. Posebno se kao problematično izdvaja izveštavanje o rizičnim grupama mladih, poput mladih osoba sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije, koje su gotovo svakodnevno suočene sa diskriminacijom.

Stoga ovaj projekat predstavlja korak ka izgradnji saradnje između stručnjaka u oblasti mentalnog zdravlja i medija, u svrhu izgradnje potrebnih resursa i kapaciteta a kako bi se radilo na promeni narativa o mentalnom zdravlju mladih.

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici ,,MentalHub” je nevladina organizacija koju je osnovalo pet psihološkinja. Ključni cilj udruženja je obezbeđivanje podrške mladim osobama koje su imale iskustvo hospitalizacije na psihijatriji ili imaju neke druge poteškoće iz domena psiholoških problema, kao i direktan savetodavni i psihoterapijski rad sa tim mladim ljudima i njihovim porodicama.

Ideja je da se ovaj cilj postigne putem organizovanja i sprovođenja raznih aktivnosti koje na kreativan način angažuju kapacitete ovih osoba i integrišu psihološke intervencije sa umetničkim aktivnostima i sadržajima, kako bi se obezbedila adekvatna podrška i destigmatizacija.

Lice ulice je neprofitna organizacija posvećena podršci onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini našeg društva. Delujući kao nezavisan fond, a na principima socijalnog preduzetništva, od 2010. godine aktivno doprinose socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih grupa. Njihova podrška je usmerena na sveobuhvatno osnaživanje pojedinaca u teškoj materijalnoj situaciji ili isključenih iz društva, a koji žele da rade i da vlastitim trudom promene svoj život.

Rade isključivo sa svojim prodavcima, a to su osobe koje je društvo iz raznih razloga skrajnulo na marginu, koje žive u ekstremnom siromaštvu ili se suočavaju s nekim oblikom invaliditeta. Brojnim aktivnostima LICEULICE fonda, trude se da utiču na uzroke socijalne i ekonomske marginalizovanosti.