Akademska inkluzivna inicijativa i Udruženje novinara Srbije: Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom

Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom je projekat koji ima za cilj da mediji kroz izveštavanje informišu javnost o značaju ostvarivanja prava osoba sa hendikepom za razvoj socijalne inkluzije i na taj način doprinesu poboljšanju društvenog položaja osoba sa hendikepom. Sprovođenjem projekta postiže se pozitivan uticaj medija na širu javnost da prepozna mlade sa hendikepom kao ravnopravne aktere u zajednici i podigne postojeći nivo svesti o njima.

Uloga partnerskog medija ogleda se u kreiranju i objavljivanju sadržaja koji će mlade sa hendikepom prikazati kao aktivne članove društva, ali i u podizanju svesti ostalih medija iz različitih gradova širom Srbije i obezbeđivanju njihovog umrežavanja u cilju zajedničkog doprinosa razvoju socijalne inkluzije. Sa cdruge strane, Akademska inkluzivna asocijacija baviće se edukovanjem i osnaživanjem novinara i novinarki, studenata i studentkinja novinarstva, ali i mladih sa hendikepom za stvaranje pozitivnog uticaja na stavove javnog mnjenja o inkluzivnom društvu.

Akademska inkluzivna asocijacija (AIA) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

AIA je osnovana kao Udruženje studenata sa hendikepom (USH) 2000. godine sa ciljem pružanja podrške osobama sa hendikepom u visokom obrazovanju i stvaranja uslova koji bi omogućili samostalnost i ravnopravno učešće osoba sa hendikepom. Prepoznajući društvene potrebe za delovanjem, koje prevazilazi oblast visokog obrazovanja, organizacija je u decembru mesecu 2022. godine promenila naziv u Akademska inkluzivna asocijacija. Pored promene naziva, organizacija je proširila svoju misiju i postavila nove strateške ciljeve.

Udruženje novinara Srbije (UNS) je najveća i najznačajnija asocijacija profesionalnih novinara u Srbiji i punopravni član Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Osnovano je 21. decembra 1881. godine kao Srpsko novinarsko društvo i jedno je od najstarijih profesionalnih novinarskih udruženja u svetu. Danas ima više od 6000 članova i od svog nastanka kontinuirano radi.

U sastavu UNS-a su Društvo novinara Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu i Društvo novinara Kosova i Metohije, sa privremenim sedištem u Gračanici.