Mingl kutak

Mingl intervju: Miljana Pejić - KOMS je glas mladih

Mingl intervju: Miljana Pejić - KOMS je glas mladih
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) izabrala je novu generalnu sekretarku! Na ovu poziciju izabrana je Miljana Pejić, a sa njom smo razgovarali o omladinskoj politici u Srbiji, položaju mladih, kao i tome šta nam KOMS sprema u narednom periodu

Miljana je bila prethodno zaposlena na poziciji menadžerke programa, a u naredne tri godine sa timom KOMS-a radiće na ostvarenju ciljeva ka kojima KOMS teži. Miljana će svoj rad i znanje usmeriti ka jačanju KOMS-a kao mreže i stvaranja boljeg okruženja za mlade.


Mingl tim ti, pre svega, čestita kao novoj generalnoj sekratarki KOMS-a! Pre nego što nam kažeš nešto više o omladinskoj politici u Srbiji, regionu i Evropi – kaži nam, kako je tekao tvoj karijerni put? Kako si ti dospela tu gde si sad?

Hvala najlepše, ova pozicija je najdivnija privilegija, ali i velika odgovornost. Rad sa mladima i za mlade me gradi i profesionalno i lično. Prva aktivistička iskustva stekla sam pre više od 10 godina u svom rodnom Leskovcu, a aktivno se bavim debatom skoro isto toliko. Učim mlade da kritički promišljaju i argumentuju stavove, sprovodim godinama brojne aktivističke i zagovaračke inicijative za poboljšanje položaja mladih žena i muškaraca kroz članstvo u neformalnim grupama, organizacijama i mrežama.

U Krovnoj organizaciji mladih Srbije radim od 2017. godine, bila sam najpre koordinatorka programa, potom menadžerka, sada generalna sekretarka i zapravo najsrećnija sam što sam deo organizacije koja živi svoju filozofiju verujući u razvojni potencijal mladih i pružajući im šansu.

Kako bi nekoj mladoj osobi, koja ne zna za KOMS i ne razume omladinsku politiku, objasnila šta je to u stvari?

KOMS je glas mladih. Okuplja organizovane mlade koji vodi računa da svako ko donosi odluke u Srbiji ne zaboravi da promisli o tome kako one utiču na mlade. KOMS, takođe, predlaže i konkretna rešenja kako položaj mladih može da se unapredi, konsultujući pre svega mišljenja mladih i iskustva koja udruženja imaju u sprovođenju svojih programa i aktivnosti.

A šta su to najveći problemi i izazovi sa kojima se suočava mlada osoba u Srbiji danas? Koliko se ona razlikuje od regionalne i evropske perspektive?

Rekla bih da je najveći izazov koji jedna mlada osoba u Srbiji ima da se izbori sa brojnim predrasudama o mladosti koje postoje u našem društvu. Mladi odrastaju uz to kako su neiskusni i nezreli i kako nemaju kapaciteta, niti širu sliku da donesu važne odluke. To je narativ koji najpre treba da se promeni, jer time osiguravamo da svaki novi izazov koji nastane, ne može da se rešava bez uključivanja mladih. Brojni problemi u obrazovanju, zapošljavanju, obezbeđivanju dostojnih uslova rada, usluga za mlade na lokalnom nivou, itd., moguće je prevazići uz ideje mladih i njihovo uključivanje u planiranje i sprovođenje politika. Ove izazove svakako delimo sa mladima iz regiona i Evrope, ali su nama demokratski mehanizmi mlađi, te je potrebno uložiti dodatni napor da bi se naš glas čuo.

Koliko KOMS u svom radu obraća pažnju na mlade u manjim zajednicama širom Srbije? Koje su to aktivnosti koje realizujete na lokalu?

Sve dobre primere i mehanizme omladinske politike koje zagovaramo na nacionalnom nivou želimo da imamo i u lokalnim zajednicama širom Srbije, uvažavajući specifičnosti svake zajednice i prilagođavajući pristup. Organizacije članice KOMS-a nalaze se u dve trećine upravnih okruga i sprovode brojne programe za mlade, afirmišući njihovo aktivno učešće. KOMS mreža doprinosi lokalnim politikama i razvijajući alate za lokalnu zajednicu i aktivno se uključuje u dijalog udruženja mladih sa lokalnim donosiocima odluka. Svake godine sprovodimo informativne dane o omladinskoj politici u manjim zajednicama, a razvijamo i programe u koje mogu da se uključuju i mladi koji nisu organizovani, poput Akademije omladinske politike, Letnjeg kampa o medijskoj pismenosti i omladinskom aktivizmu, itd. Posebno nas raduje kada nam na programima učestvuju mladi koji do sada nisu imali prilike da učestvuju u sličnim aktivnostima.

Šta mlade podstiče na akciju? Koliki je značaj digitalnog aktivizma kod mladih?

Promena. Zato je i teško održati motivaciju i entuzijazam jer aktivističke inicijative ne napreduju uvek linearno, uspeh nije zagarantovan, a put do promene ume da potraje. Digitalni aktivizam je potencijal, omogućava nam da brže, lakše i kreativnije iskomuniciramo poruke i važne prilike za mlade i odličan je za veću mobilizaciju. Ipak, on mora biti praćen i drugim, tradicionalnijim aktivnostima.  

Gejmifikacija obrazovanja može biti takođe posmatrana kao šansa, a KOMS je testirao ovaj pristup kroz igricu Postani predsednik, koju je razvio i promovisao uoči  parlamentarnih i lokalnih izbora 2020. godine, kako bi na drugačiji način informisao mlade o političkim opcijama i podstakao ih da učestvuju u izbornom procesu i donesu informisanu odluku.

Nedavno su izabrani mladi predstavnici i predstavnice u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije, a ove godine su održane dve sednice na kojima prisustvuju mladi i donosioci odluka. Kakvi su planovi za dalji rad i šta mladi širom Srbije mogu da očekuju od rada ovog tela?

Ovo telo je izuzetno važno jer za istim stolom pregovaraju ministarstva, druge važne institucije i eksperti, ali i mladi i to mladi iz različitih zajednica, sa različitim iskustvima. Preporuke sa sednica upućuju se Vladi kao celini, ali i pojedinačnim ministarstvima, dakle ključnim predlagačima javnih politika u našoj državi. Plan je zato da se ovom telu predlažu pravci razvoja omladinske politike, kako bi se stanje na terenu poboljšalo. Mladi će predlagati inicijative ka pojedinačnim sektorima, inicirati donošenje ili izmene politika i programa koji bi unapredili položaj mladih. Već smo pokrenuli razgovor o tome koliko je važno da se poboljšaju zakoni o mladima i volontiranju i nameravamo da istrajemo u toj nameri da se ovaj proces pokrene i završi.

Kojim temama će se KOMS najviše baviti u narednom periodu?

Upravo pomenuti mehanizam ćemo zagovarati i na lokalnom nivou. KOMS će i u narednom periodu insistirati na dijalogu mladih sa institucijama i radujemo se što ćemo uskoro imati priliku da kroz Dijalog sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti damo ubrzanje u borbi protiv diskriminacije na svim osnovama. Najveći forum mladih, Forum omladinske politike, ove godine biće na temu zdravlja mladih, a očekuju nas i brojne posete lokalnim zajednicama i direktan rad sa mladima, kome se uvek najviše radujemo. 


Sigurni smo da si sada inspirisala mnoge mlade ljude na akciju! Kako neko od njih ko želi da se bavi omladinskom politikom i uključi u rad KOMS-a, može to da uradi?

KOMS je mreža koju čini 109 organizacija i one deluju u najrazličitijim oblastima i lokalnim zajednicama. Ohrabrila bih sve da skoknu na sajt KOMS-a i pronađu i kontaktiraju onu koja je baš u njihovoj zajednici. Dodatno, pozvala bih sve da se prijave za KOMS novosti na našem sajtu i budi prvi koji će dobiti informacije za sve prilike i mogućnosti za mlade, kao i da nas zaprate na društvenim mrežama na: @komsmladi, gde naši kreativci redovno ažuriraju važne informacije za mlade ljude.  

Najnovije