Mingl kutak

Šta ti donosi Evropska godina mladih?

Šta ti donosi Evropska godina mladih?

Evropa je prošle godine donela odluku da ovu godinu posveti mladima. Zašto, pitaš se?

Naime, Evropska komisija činom posvećivanja ove godine mladima, u saradnji sa Evropskim parlamentom, zemljama članicama, regionalnim i lokalnim vlastima, zainteresovanim stranama i mladima, želi da:

  • Oda priznanje i podrži mlade, generaciju koja je žrtvovala toliko toga za vreme pandemije, dajući im novu nadu, snagu i sigurnost u budućnost naglašavajući značaj novih perspektiva i prilika u okviru zelene i digitalne tranzicije

  • Ohrabri sve mlade (naročito one iz nepovoljnih i vulnerabilnih društvenih grupa) da postanu aktivni građani i pokretači pozitivnih promena

  • Promoviše prilike za mlade u okviru politika Evropske Unije kako bi doprinela ličnom, društvenom i profesionalnom razvoju njenih mladih građana. Bitno je naglasiti da će Evropska godina mladih ići ruku pod ruku sa uspešnom implementacijom NextGenerationEU kroz omogućavanje kvalitetnih poslova, obrazovanja i prilika za prakse

  • Crpi inspiraciju iz različitih aktivnosti, perspektive i uvida mladih radi daljeg jačanja zajedničkog EU projekta

 

izvor: freepik.com

 

Izlasci, festivali, kućne bleje, druženja, žurke - globalna pandemija je prilično utišala i gotovo na mute odjednom stavila sve ove značajne prostore i prilike koje predstavljaju sržni deo svakodnevnice svake mlade osobe. Evropa posvećivanjem ove godine mladima - organizacijom različitih projekata i inicijativa okrenutih mladima želi da nam poruči da ceni žrtvu koju su mladi pretrpeli tokom karantinskih dana, kao i da im se oduži i kompenzuje te nedostatke mnogobrojnim prilikama i događajima okrenutih mladima tokom cele godine.

Evropska godina mladih ide ruku u ruku sa projektom NextGenerationEU, koji pokušava da prikaže nove perspektive za mlade, uključujući i kreiranje raznovrsnih poslovnih, obrazovnih i praktičnih prilika za mlade u okviru Evrope, te na taj način podrži učešće mladih u društvu.

Ova godina će ti, kao mladoj osobi, omogućiti da učestvuješ na različitim evropskim programima i projektima - poput Erasmus+ ili European Solidarity Corps prilika. Sve aktuelne događaje i prilike možeš pratiti na zvaničnoj stranici Evropske godine mladih, ali i putem društvenih mreža - fejsa i Instagrama. Takođe, u 2022. godini će biti pokrenut novi ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) program za NEET mlade koji su u potrazi za poslom.

Dakle, očekuj da ti ova godina donese mnogo prilika za internacionalna iskustva - evropske događaje, razmene, treninge (od onih koji traju po dan, preko onih od nedelju dana do godinu i više), putem kojih ćeš moći puno toga novog da naučiš kako o drugima, tako i o sebi. Šta čekaš? 

 

Autorka: Anja Mrkobrada

 

Izvor naslovne fotografije: southworld.net

Najnovije