Mingl kutak

Svetski dan Roma - kultura i identitet

Svetski dan Roma - kultura i identitet

Da li znaš koja je nit koja povezuje Džeja Ramadanovskog, Pabla Pikasa, Elvisa Prislija i Čarli Čaplina?

Pored toga što su bili veoma poznati i uspešni u svom poslu, zajedničko im je i to da su svi bili Romskog porekla (izvor: NVO Mladi Romi).

Svetski dan Roma obeležava se 8. Aprila od 1971. godine kada je u Londonu održan Prvi svetski kongres Roma. Tada je usvojen naziv Rom (što u prevodu znači čovek), priznata je romska zastava i romska himna.

Romska zastava (preuzeto sa: Wikipedia)

Romska zastava sastoji se iz plave i zelene površine i crvenog točka. Plava boja predstavlja nebo kao simbol slobode, beskonačnog prostranstva i života pod vedrim nebom. Zelena boja predstavlja travu, put, drum, kao simbol života obeleženog stalnim putovanjem. Konačno, crveni točak predstavlja simbol stalnog kretanja i života na točkovima. Pod romskom zastavom nikada nije vođen ni jedan rat.

Romska himna, takođe usvojena na pomenutom kongresu, nosi naziv Đelem, Đelem (Gelem, Gelem) i govori o beskonačnom putovanju čoveka i konačnom ujedinjenju.  

Ko su Romi?

Romi su nomadski narod, poreklom iz Indije. Veruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine nove ere, a na Balkan dolaze početkom XIV veka. Danas naseljavaju delove gotovo svakog kontinenta.

Među sobom, Romi se dele po teritorijalnim, kulturološkim i dijalektološkim razlikama na: Kalderaše, Manuše i Romničale. Prvi naseljavaju Balkan i Centralnu Evropu, kao i Severnu Ameriku, drugi naseljavaju regione Francuske i Nemačke, dok treći naseljavaju Veliku Britaniju i Severnu Ameriku.

Romi govore romskim jezikom koji predstavlja varijantu Pali jezika, razvijene forme Sanskrita. Sadrži 35 fonema, dva roda, množinu i jedninu i osam padeža. Romi u Srbiji pretežno govore romanosrpski jezik, mešavinu romskog i srpskog.

Poznati Romi

Pored u uvodu navedenih poznatih ličnosti romskog porekla, ovoj listi možemo dodati i Sir Majkl Kejna, Ritu Hejvord, Erika Kantonu, Boba Hoskinsa i mnoge druge.

Osim toga, postoji nekoliko veoma poznatih prikaza Roma u literaturi kao što je to na primer slučaj u knjizi Viktora Igoa - Zvonar Bogorodičine crkve, knjizi Cigančica Migela Servantesa ili knjizi Thinner Stivena Kinga. Takođe, Romi su prikazani i u poznatoj kompoziciji Karmen Žorža Bizea.

Romi i muzika

Verovatno prva asocijacija na pominjanje Roma jeste muzika za koju su više nego talentovani. Pored sopstvene, romske muzike, Romi su imali, i još uvek imaju, veliki uticaj na razvoj flamenko muzike i plesa. U Srbiji su nosioci pravca koji nazivamo trubači.

Romi i religija

Verovanje da Romi nemaju sopstvenu veru je samo jedan od stereotipa kojim su ovi ljudi izloženi. Njihova vera je mešavina Islama i Hrišćanstva na bazi paganstva. Sve elemente svoje vere oni čvrsto čuvaju i neguju, zadržavajući specifične običaje.

Romi u Srbiji

U Srbiji se razlikuju 4 grupe Roma:

  • Turski Romi (poreklom iz Turske, muslimanske veroispovesti koji govore turski, srpsko i romski), 
  • Beli Romi (deo turskih Roma, muslimanske veroispovesti koji govore samo srpski), 
  • Nemački ili Banatski Romi (govore srpski i romski) i 
  • Vlaški Romi (poreklom iz Rumunije, pravoslavne veroispovesti koji govore vlaški i romski).

Procene su da u Srbiji živi između 450 i 500.000 Roma. Međutim, iako su veoma brojni, trpe snažnu diskriminaciju i segregaciju. Uglavnom žive ispod granica siromaštva, sa prihodima čak šest puta manjim od proseka u Srbiji. Dve trećine roma ne završava osnovnu školu, a ovom trendu svakako da doprinosi i nedostatak osećaja pripadnosti i vrednovanja kulturnih i tradicionalnih specifičnosti ovih ljudi.

Pored toga, daleko su izloženiji zdravstvenim problemima što dovodi do skraćenja životnog veka.

Šta ti misliš -

Da li su kultura, tradicija i običaji Roma dovoljno poznati ljudima u Srbiji?

Da li bi voleo/la da naučiš više o ovim ljudima?

Kako bi ti rešio/la problem siromaštva i nedostatka obrazovanja sa kojim se ovi ljudi susreću?

 

Autorka: Jovana Dimkić

Najnovije