Mingl kutak arhiva

15 godina kasnije – Mingl je i dalje pravo mesto!

15 godina kasnije – Mingl je i dalje pravo mesto!

FOTO: BOŠ

Mingl proslavlja svoj 15. rođendan! U zakonsku kategoriju mladih, Mingl ulazi spreman da nastavi da bude centralno mesto na kome će mladi u Srbiji moći da pronađu sve informacije koje su im važne. Našu redakciju činili su i čine sjajni mladi ljudi, entuzijastkinje i entuzijasti odlučni da rade na unapređenju informisanosti mladih.  

Portal Mingl nastao je 2007. godine u okviru Beogradske otvorene školeNa portalu svakodnevno objavljujemo informacije i vesti o neformalnim obrazovnim programima, stipendijama, radionicama, kursevima, takmičenjima, razmenama, najavama događaja za mlade i ostalim temama namenjenim mladima. Osim toga, na portalu se bavimo i aktuelnim, popularnim temama koje su mladima interesantne razgovori sa poznatim ličnostima, reportaže sa festivala i svirki, posete galerijama. U proteklom periodu, zajedno sa nama i Mingl je rastao i počeo da se bavi i temama namenjenim i nešto starijim sjajnim mladim ljudima!  

Mingl mladi su kreativni i inovativni, spremni da se angažuju u društvenim procesima i uvek spremni na usmeravanje svog znanja na stvaranje različith sadržaja. Od mladih za mlade, ono je što čini Mingl posebnim, drugačijim svojim. Naš portal predstavlja mesto za sve one mlade kojima treba ideja, podsticaj da se pokrenu i načine korak ka pormeni. Mingl je pravo mesto za promišljanje, saznavanje, učenje. To je poziv mladima da se pokrenu, da otkriju, promene. Korišćenjem prilika na koje ih upućuje Mingl, mladi imaju veće mogućnosti da postanu aktivni članovi zajednice i da se angažuju oko pitanja koja ih se tiču i učine da se i njihov glas čuje.  

Mingl je prostor u kome mladi mogu da kreiraju sadržaj koji žele, da pišu o temama koje su im interesantne, vode razgovore sa ličnostima koje smatraju značajnim. Naše dopisnice i dopisnici stvaraju autorske radove kojima ne samo informišu već I podstiču druge mlade da sadržaj dalje dele, koriste, prenose. Deleći korisne informacije i sadržaj želimo da podstaknemo mlade da budu obrazovani, mladi ljudi koji kritički promatraju svet oko sebe i učestvuju u njemu onoliko koliko žele.  

Krilatica našeg portala je – to što si ovde znači da si na pravom mestu, a u skladu sa njom Mingl će i u bar narednih petnaest godina nastaviti da pruža mladima mogućnost da budu informisani, upućeni, aktivni. Nastavićemo da pričamo o temama koje su važne, kreiramo sadržaj koji mladi žele i podstičemo mlade da saznaju, otkrivaju i uče. 

Otkrij, dođi, pokreni se jer Mingl je tvoje pravo mesto. 

Mingl redakcija 

Najnovije