Mladi i mediji

Vesti

Kako izveštavati o mentalnom zdravlju: priručnik za novinare i novinarke

Kako izveštavati o mentalnom zdravlju: priručnik za novinare i novinarke

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici Mentalhub kreirao je psihološki vodič pod nazivom ,,Kako izveštavati o mentalnom zdravlju: priručnik za novinare i novinarke"

Osobe sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju često se suočavaju sa brojnim predrasudama i stereotipima, koje neretko vode ka socijalnom izopštavanju i izolaciji. Negativna vrednovanja, omalovažavanja i drugi vidovi diskriminacije doprinose smanjenju kvaliteta njihovog života, otežanom traženju stručne podrške, doživljaju usamljenosti i izopštenosti, kao i otežanom oporavku. Promena narativa o problemima u oblasti mentalnog zdravlja prvi je korak ka tome da zajednica postane resurs za prevazilaženje problema u ovoj oblasti ili bar da prestane da bude činilac koji doprinosi održavanju i komplikovanju problema.

Jezik koji mediji koristite kada pišu o ovim temama, može da doprinese tome da zajednica bolje razume probleme sa kojima se suočavaju osobe sa psihološkim problemima i bolje brine o njihovim potrebama. Zbog toga je od izuzetne važnosti iskoristiti medije kao resurs koji, kroz promenu narativa usmerenog na normalizaciju problema u ovim oblastima funkcionisanja, može poboljšati kvalitet života osoba sa psihosocijalnim problemima. 

Ovaj vodič predstavlja niz smernica za novinare i novinarke koje im mogu pomoći da preko medija u kojima rade utiču na zajednicu da postane bolje mesto za život osobama sa psihosocijalnim problemima. Osim toga, ovaj vodič može da posluži kao niz preporuka koje se tiču toga o čemu je osobama sa psihološkim problemima važno da se piše u medijima kada je tema mentalnog zdravlja u pitanju, koje informacije smatraju korisnim za sebe i svoje najbliže okruženje i kako im mediji mogu pomoći da dobiju bolju podršku kako u zajednici, tako i na lokalnom, odnosno nacionalnom nivou. 

Priručnik možete pronaći OVDE.

Najnovije