Otkrij

O KOMS Info danu u Prokuplju

O KOMS Info danu u Prokuplju

Krovna organizacija mladih Srbije održala je, tokom februara, Info dane u tri grada u Srbiji. Info dani su bili prilika da KOMS predstavi svoj rad, kao i rad organizacija članica koje taj savez čine. Pristuni su bili u mogućnosti da razgovaraju o zajedničkom delovanju i saradnji sa udruženjima.

U Prokuplju je Info dan održan 10. februara 2020. godine u Kulturnom centru Toplice. Na održanom predavanju učesnici su saznali da je KOMS najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, pružen je uvid u aktivnosti koje ono organizuje, kao i to kako zainteresovane organizacije i udruženja mogu da postanu deo KOMS mreže. KOMS mrežu čini 108 udruženja mladih i za mlade iz različitih delova Srbije.

Info dan u Prokuplju jedan je od tri koje je KOMS organizovao uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a u okviru projekta Zajedno za mlade 2.0. Pored Prokuplja, KOMS je sastanke organizovao i u Sremskoj Mitrovici i Subotici.

Ispred KOMS-a govorila je Anja Jokić, a glavne teme razgovora bile su preduzetništvo i volontiranje. Nakon duge diskusije, prisutni su se složili da je u svim sredinama treba da se osnažuju mladi ljudi, njihove ideje i želje. Volontiranje donosi neprocenjivo iskustvo i neformalno obrazovanje koje se ne stiče u školi. Potrebno je da se u svakom mladom čoveku pojavi motivisanost za rad i jaka želja za uspehom. Volontiranje je lepo iskustvo, a ljudi često ne uvažavaju mišljenja volontera, te je zbog toga potrebno dopuniti i izmeniti postojeći Zakon o volontiranju, neki su od zaključaka razgovora u Prokuplju.

Autorka: Mirjana Ranđelović

Najnovije