Otkrij

Završetak Akademije lokalne omladinske participacije

Završetak Akademije lokalne omladinske participacije

FOTO: Naš svet, naša pravila

Akademija lokalne omladinske participacije (ALOP) sprovedena je u organizaciji Udruženja mladih ,,Naš svet, naša pravila” (NSNP) i kroz tri modula pružila priliku za informisanje 20 srednjoškolaca iz Vranja i Bujanovca o omladinskom aktivizmu i načinima učešća u kreiranju omladinske politike kod lokalnih javnih vlasti.

Tokom decembra 2022. srednjoškolci su edukovani na temu aktivizam, mapiranje problema i mobilizacija zajednice. Sa srednjoškolcima je edukatorka Ana Pecarski obrađivala oblast aktivizma kroz lični nivo i udruživanje, zakonski okvir volonterizma i podsticala ih u izradi planova za lokalne aktivističke akcije.

Drugi modul održan je u Leskovcu prve nedelje februara 2023. godine. Politikolog Boban Stojanović proveo je srednjoškolce kroz pojam i proces javnog zagovaranja i komunikacije. Učesnici su promišljali na temu javnih politika, zagovaranja, artikulisali svoje potrebe, interesovanja i povezivali ih sa pravima i pravilima zastupanja na lokalnom nivou. Kroz debate i interaktivne vežbe učesnici su na svoj način došli do uvida da uticanjem na politiku (kroz zagovaranje) zapravo utiču na kvalitet života.   

Menadžerka programa KOMS-a, Milica Borjanić, obradila je treći modul omladinska politika, participacija i prava mladihTeme o kojima se pričalo na treningu su: kako izgleda mlada osoba u Srbiji, koji su mehanizmi aktivnog učešća mladih, kako pokrenuti omladinsku politiku u Vranju I Bujanovcu, i kako kreirati kampanje koje bi pokrenuli u svojim inicijativama.

Tokom boravka u Leskovcu, u ulozi gosta-eksperta za omladinski aktivizam, pridružila se Ana Pecarski i  doprinela u oblikovanju predloženih inicijativa učesnika. 

O svom aktivističkom iskustvu učesnicima je na treningu govorila srednjoškolka i mlada aktivistkinja Mija Pejić.  

Nakon ALOP-a, u fokusu aktivnosti je priprema dijaloga sa javnim vlastima. 

Projekat Mladi i mediji za demokratski razvoj podržan je od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ).

Najnovije