Mingl kutak

Mingl intervju: Rođendanska retrospektiva - Gde je KOMS posle 10 godina?

Mingl intervju: Rođendanska retrospektiva - Gde je KOMS posle 10 godina?

Krovna Organizacija mladih Srbije  (KOMS) okuplja više od 100 udruženja mladih i za mlade. Ovog petka proslavili su 10 godina postojanja, a plodove njihovog rada osećaju mladi širom Srbije, zato što je KOMS inicirao i učestvovao u izradi više zakona, organizovao je brojna istraživanja i izradio više od 30 publikacija posvećenih mladima i poboljšanju njihovog položaja. Tim povodom razgovarali smo sa Anjom Jokić, programskom asistentkinjom KOMS-a.

Kako KOMS funkcioniše?

Trudimo se da svako ima svoju oblast rada, ali se dese preklapanja. Teško je to u potpunosti razgraničiti. Svake godine godišnjim planom rada modifikujemo podelu poslova. Delimo se najčešće na osnovu programskih oblasti, a one su sistem omladinske politike, uslovi za bolji život mladih, promocija koncepta održivog razvoja kao i prava mladih. Takođe, teme koje obuhvatamo su i mladi kao informisani, aktivni građani/ke i KOMS kao resurs centar.

Inače, postoji nekoliko tela KOMS-a. Zaposlena sam u Sekretarijatu koji je operativno telo. Postoji Skupština koja se redovno organizuje svake godine. Skupštinu čine predstavnici organizacija članica. Postoje oni koji su punopravni članovi i koji mogu da glasaju, a organizacije sa statusom pridruženog članstva prisustvuju sednicama. Svi doprinose radu Skupštine. U Skupštini KOMS-a mogu da učestvuju mladi starosti od 15 do 30 godina. Ove godine je održana uživo u Vrnjačkoj Banji, ali je bilo manje delegata nego što je to inače slučaj.

Skupština bira članove Upravnog i Nadzornog odbora. Te funkcije su neplaćene, ali naši organi su veoma aktivni i ulažu izuzetan trud. Stalno su u komunikaciji i često se sastaju. Upravni odbor se bavi strateškim pitanjima, a Nadzorni odbor vrši nadzor zakonitosti rada svih organa KOMS-a.

Koje vrednosti negujete?

Proces formiranja KOMS-a zasnovan je na iskustvima ranijih inicijativa formiranja krovne organizacije, rezultatima brojnih analiza i istraživanja, potrebama organizacija u Srbiji, kao i na aktuelnom socio-političkom kontekstu. Ne ulazeći u definisanje aktivnosti i ciljeva, ovom platformom se ne žele definisati programski aspekti delovanja KOMS-a, već način na koji će se aktivnosti sprovoditi.

KOMS i organizacije članice se zalažu za poštovanje ljudskih prava, demokratiju i aktivno učešće mladih, delovanje zasnovano na podacima prikupljenim kroz istraživanja i analize, otvorenost članica za informacije i ideje i energiju. Vrednosti na kojima KOMS insistira jesu i celoživotno učenje, ravnopravnost organizacija i aktivista/kinja, transparentnost delovanja prema članstvu i javnosti, odgovornost, primenu co-menadžment koncepta i interkulturalni dijalog.

Kakve rezultate je dalo vaše istraživanje o životu mladih u Srbiji pod uticajem Kovid pandemije?

Mi smo se fokusirali na nekoliko tema u okviru ovog istraživanja. Zanimalo nas je kako je pandemija uticala na zaposlenje mladih. Oko 30 odsto osećalo je nesigurnost i pribojavali su se gubitka posla.

Ispitivali smo šta srednjoškolci i studenti misle o obrazovanju tokom pandemije i pokazalo se da veliki broj nije bio zadovoljan. Oko 70 odsto ispitanika smatralo je da takav način rada nije adekvatan za njihov dalji napredak. Ispitivali smo da li su volontirali tokom korona krize i približno četvrtina njih je volontirala.

Mladi su se više brinuli da ne zaraze druge nego što su se plašili za svoje zdravlje. Interesovalo nas je kako je pandemija uticala na njihovo mentalno stanje i pokazalo se da su u velikoj meri bili pogođeni.

Cilj nam je bio da mapiramo koje su to potrebe mladih u kontekstu pandemije i želeli smo da izađemo sa setom preporuka koji je usmeren ka institucijama. Veliki broj medija je pokazao interesovanje za ovu temu i nekoliko meseci nakon istraživanja. Drago nam je da je tako. Smatramo to velikim uspehom. Uzorak je činilo više od 1.300 ispitanika.

Sa kojim ministarstvima sarađujete?

KOMS je do sada najviše bio u kontaktu sa Ministarstvom omladine i spota. Sarađivali smo i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava koja je takođe sada ministarstvo. Kroz radne grupe bili smo uključeni u polje delovanje Ministarstva rada. Takođe, sarađivali smo i sa samom Vladom, pretežno kroz Dijaloge mladih koje smo organizovali sa premijerkom Anom Brnabić.

Nedavno je organizovan Dijalog sa premijerkom 2.0. Kako je tekla organizacija i šta je postignuto ovim događajem?

Nije bilo jednostavno organizovati taj događaj. To je bio proces koji je trajao zato što je neophodno da sve bude do tančina osmišljeno. Prvo je bio otvoren konkurs i mladi su se prijavili. Nakon selekcije prolazili su kroz pripreme kako bi lakše definisali koje su to teme važne za mlade u Srbiji. Cilj je bio da osim ukazivanja na problem budu ponuđena rešenja. Drago nam je što je Dijalog sa premijerkom na kraju održan uživo i to u zgradi Vlade.  Mladi su bili podeljeni u tri grupe koje su se bavile različitim aspektima ključnim za omladinu: obrazovanje mladih, zapošljavanje mladih i socijalna prava mladih. To je za učesnike bio veliki izazov, ali i značajno iskustvo. Pokazalo se tokom prvog i drugog dijaloga da je premijerka saslušala mlade i pokazala želju da uvaži njihovo mišljenje. Dijalog je značajno doprineo donošenju odluke da studentske poliklinike ne budu ukinute.

Kako ćete proslaviti rođendan?

Pre nego što se desila Korona, planirali smo da to bude veliki spektakl, ali usled okolnosti na kraju smo napravili video koji će reflektovati šta smo mi to radili u poslednjih deset godina. Film traje oko 30 minuta. U njemu se pojavljuju osnivači KOMS-a i ljudi koji su učestvovali tokom ovih godina u aktivnostima ili samom radu KOMS-a. Stiglo nam je više od 50 poruka od onih koji su želeli da kažu nešto o KOMS-u i raduje nas što je tako.

 

Intervju je radila naša dopisnica Jelena Čolović, a sve KOMS aktivnosti možeš pratiti na njihovom sajtu

Najnovije