Mladi i mediji

Vesti

Razvijanje buduće inicijative (III deo) - deveta radionica Poleta 21/11

Razvijanje buduće inicijative (III deo) - deveta radionica Poleta 21/11

Deveta radionica Polet 21/22, održana u subotu 26. februara 2022. godine u omladinskom klubu Kerulj be, fokusirala se na nastavak razrade inicijative jednodnevnog događaja za mlade koje će se sprovesti u maju.

Nakon uvodne igre za fokus i poverenje, osvrnuli su se na to šta su radili prošli put kroz kratku prezentaciju formiranih timova, kako bi nastavili dalji proces.

Nakon toga nastavljen je rad u timovima na timelinu i finalizovanju zadataka timova za mart. Kako se inicijativa razrađuje postaje jasno šta je sve potrebno, koji su zadaci i koje delove treba odbaciti kako bi se što kompaktnije i realističnije formirao program. 

Na kraju radionice svaki tim je prezentovao urađeno, uz komentare, sugestije i diskusiju cele grupe.

Baci pogled šta se radilo na prethodnim radionicama:

Prva radionica - Uvod

Druga radionica - Organizacija događaja i kul od slamčica

Treća radionica - Identitet

Četvrta radionica - Ekologija

Peta radionica - Kako se piše projekat?

Šesta radionica - Pokretanje inicijative

Sedma radionica - Razvijanje buduće inicijative (pt 1) 

Osma radionica - Razvijanje buduće inicijative (pt 2)

Najnovije