Mladi i mediji

Vesti

Komunikacijski alati omladinske inicijative - Trinaesta radionica Poleta 21/22

Komunikacijski alati omladinske inicijative - Trinaesta radionica Poleta 21/22

Tokom trinaeste radionice za mlade koja se održala 16. aprila 2022. godine u prostorijama omladinskog kluba Kerulj be, polaznici i polaznice su se fokusirali na komunikaciju sa publikom koju žele da privuku na prvu omladinsku inicijativu koju će ova grupa mladih da organizuje uz pomoć facilitatorki Ksenije Lazić i Žofije Hulo, kao i UG Klara i Rosa.

Ono što je prepoznato kao nedostatak u programima za mlade jesu i sadržaji koji okupljaju mlade na jednom mestu, te im omogućavaju da se zabave i provedu sadržajnije vreme. Zato je inicijativa koju su mladi osmislili tokom radionica mali mužički festival koji će se održati 7. maja 2022. godine na šetališu u naselju Prozivka.

Članovi grupe odabrali su tri muzička imena koja će nastupiti tog dana i sami su ih kontaktirali, komunicirali i dogovorili oko detalja nastupa.

Na ovoj radionici odabrali su plakat, od ponuđenih šest, koji će najaviti festival, a koji je dizajnirala jedna od polaznica. Polaznici su zajednički sklopili tekst poziva na festival koji je u duhu neposredne komunikacije među mladima, u formi chat-a. Nakon što se formati izabranog vizuelnog rešenja prilagode formatima društvenih mreža objaviće se poziv i javno. U međuvremenu, pripremiće i promotivni materijal koji će pratiti festival i projekat Polet 21 / 22.

*Baci pogled šta se radilo na prethodnim radionicama:

Prva radionica - Uvod

Druga radionica - Organizacija događaja i kul od slamčica

Treća radionica - Identitet

Četvrta radionica - Ekologija

Peta radionica - Kako se piše projekat?

Šesta radionica - Pokretanje inicijative

Sedma radionica - Razvijanje buduće inicijative (pt 1) 

Osma radionica - Razvijanje buduće inicijative (pt 2)

Deveta radionica - Razvijanje buduće inicijative (pt 3)

Deseta radionica - Izgradnja tima i povezivanje

Jedanaesta radionica - Definisanje očekivanja i bonding

Dvanaesta radionica - Kreiranje programa muzičkog festivala

Najnovije