Šta čini proces pregovora o pristupanju EU?

Danijela Božović, istraživač Beogradske otvorene škole, govori o tri faze procesa pristupanja Evropskoj uniji:
1. Skrining
2. Sadržajna faza - otvaranje i zatvaranje poglavlja
3. Zaključivanje ugovora o pristupanju.
Detaljno o procesu pregovora o pristupanju EU na eupregovori.bos.rs.
Podržano od strane Evropske unije u okviru programa "Evropa za građane i građanke".
Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari