Green

27. Nov 2018.
Pojam greenwashing (zeleno pranje ili ekomanipulacija) označava zloupotrebu zelenih ideja i očuvanja životne sredine zarad marketinga, i pre svega - sticanja profita.
Pročitaj više
26. Nov 2018.
Mladi često nisu adekvatno informisani o tome šta je reciklaža i šta obuhvata, kao i kako svako od nas može da reciklira i dalje širi svest o ponovnoj upotrebi resursa.
Pročitaj više
26. Nov 2018.
I ako je otpad na prvi pogled jedan od najvećih problema i prepreka u mnogim daljim koracima ka napretku, pitanje je zapravo, da li ćemo temu otpada posmatrati kao problematiku ili kao izazov?
Pročitaj više
23. Nov 2018.
Recikliranje je proces odvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje.
Pročitaj više
19. Nov 2018.
Od načina na koji proizvodimo, prenosimo i koristimo energiju, proizvodimo hranu, preko navika u ishrani i u odevanju pa do toga kako gradimo svoje domove i kako se svakodnevno prevozimo – svi ovi aspekti našeg života će zahtevati temeljne promene.
Pročitaj više
12. Nov 2018.
Indeks žive planete (Living Planet Index, LPI), koji prati globalne trendove stanja divljih vrsta, ukazuje na to da su populacije riba, ptica, sisara, vodozemaca i gmizavaca opale u proseku za 60 odsto između 1970. i 2014. godine.
Pročitaj više
10. Nov 2018.
Najveću pretnju predstavljaju države u razvoju koje unapređuju proizvodnju plastike, ali nemaju dovoljno sofisticiranu kontrolu otpada koji proizvode, dok razvijene države svoj otpad izvoze u druge zemlje kao što to rade evropske države sa Kinom.
Pročitaj više
28. Oct 2018.
Kritična masa je biciklistički događaj koji postoji još od septembra 1992. godine, kada je prvi put u San Francisku održan pod imenom „Cummute clot“.
Pročitaj više
26. Oct 2018.
Cirkularna ekonomija predstavlja plan koji će budućim generacijama svet učiniti podobnim za život. Da li će zaista tako biti?
Pročitaj više
20. Oct 2018.
U razgovoru s pravnicima čućete da je Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene), u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, najobimnije i da se otprilike jedna trećina EU zakonodavstva odnosi na tu oblast. Ekonomisti će vam reći da je Poglavlje 27 najskuplje, da je za implementaciju potrebno makar 10 milijardi evra, a verovatno i dosta više. Ako pričate sa ekolozima, napomenuće vam kako je ovo najbitnije poglavlje, jer bez zdrave i očuvane životne sredine napredak u ostalim poglavljima pristupnih pregovora nema smisla.
Pročitaj više