Uslovi za početak pregovora o pristupanju EU

Danijela Božović, istraživač Beogradske otvorene škole, objašnjava koji su to uslovi čije ispunjenje prethodi početku procesa pristupanja EU:
1. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
2. Dobijanje statusa kandidata
Pregovaranje o uslovima ne odnosi se na pregovoru o sadržajima, već o načinima za prihvatanja pravnih tekovina EU, koje su podeljene u 35 pregovaračkih poglavlja.
Detaljno o ovoj fazi procesa pristupanja EU na sajtu eupregovori.bos.rs.
Podržano od strane Evropske unije u okviru programa "Evropa za građane i građanke".
Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari