Youth2Business - speed dating mladih sa predstavnicima poslovnog sektora

 

O konceptu Youth2Business Beogradske otvorene škole i važnosti povezivanja mladih sa poslovnim sektorom govori Evica Kuč, menadžerka za komunikaciju Beogradske otvorene škole.

Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari