Da li znaš šta je referentno telo a šta referentni sistem? Odgovore na ova pitanja pronađi u snimku. Autor: Dejan Kreculj
Kad kažemo da je zec brži od kornjače, intuitivno znamo šta to znači. No, šta to zapravo znači? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Kako nas privlači Zemlja, a kako druga tela? Šta je gravitaciona sila a šta sila zemljine teže? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Kako znamo da li će neki objekat potonuti u vodi? Od čega to zavisi? Zašto brod ne tone? Saznaj u ovom snimku. Objašnjavanje termina plivanja, tonjenja i lebdenja putem demonstracije – jajeta u tegli sa vodom različitog saliniteta. Autorka: Mariana Jaškov
Da li misliš da su tromost i lenjost isti pojmovi? Kakve to ima veze sa inertnošću? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Koliku energiju telo ima kada se kreće? Kako izračunavamo tu energiju? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Kako znamo koja sijalica nam je korisnija i kako koja troši struju? Zato postoji koeficijent korisnog dejstva. Autor: Jovan Todorović
Ako se trkamo sa automobilom koji je ispred nas, a naša brzina je 120 km/h, da li to znači da je to naša brzina i u odnosu na taj automobil i koliko brzo ga mi zapravo stižemo? Autor: Jovan Todorović
Kako Zemljina sila gravitacije deluje na nas? Kako mi svojom težinom delujemo na podlogu? Autor: Jovan Todorović
Kolika je naša snaga kada prenosimo sto sa jednog na drugi kraj sobe? Saznajte kako se ona izračunava. Autor: Jovan Todorović
Kad idemo od jednog do drugog mesta, često smo prinuđeni da menjamo brzinu kojom se krećemo, pravimo pauze i slično. Kako onda znamo kolika nam je bila brzina na putu? Nauka je pojednostavila koristeći se srednjom brzinom. Autor: Jovan Todorović
Kako telo ubrzava? Kako se računa ubrzanje u protoku vremena? Autor: Jovan Todorović