Da li znaš da su Rimljani imali najmanje tri imena? Ko je imao isključivo pravo na jedno ime? Saznaj u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
"Svi putevi vode u Rim"...pogledaj u ovom snimku kako i zašto je nastala ova izreka. Autor: Saša Šašaroga
Zapisuješ datume važnih događaja ili rođendane dragih osoba u kalendar, a da li znaš da imaš ovu mogućnost zahvaljujući sveštenicima iz starog Rima? Saznaj više u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
Znaš za film "Gladijator"? A da li znaš da naziv ove vrste robova potiče od latinske reči "gladius" koja označava kratki mač za ubadanje i zasecanje? Tema ovog snimka su istorija nastanka gladijatora i gladijatorskih borbi, preslušaj ga. Autor: Saša Šašaroga
Da li znaš kada je nastala sadašnja himna Republike Srbije? Ko je zaslužan za nastanak himne? Saznaj u ovom snimku. Аutor: Saša Šašaroga
Kakav je bio život običnog čoveka u Srbiji tokom XIX veka? Kakav je položaj žena i da li su imale pravo na obrazovanje? Saznaj u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
Da li znaš kada je krompir stigao u Srbiju i zahvaljujući kome? Čime su se Srbi hranili i na koji način saznaj u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
Kako je osnovan grad Rim? Zbog čega je izbio sukob između braće? Kako je grad dobio svoje ime? Saznaj u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
Svestrana ličnost, dobar vladar, obrazovan, taktičan... Mnogi znaju o njegovim uspesima kao vladara, a da li znaš da je napisao pesmu "Što se bore misli moje"? Saznaj više o tome u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga
Pionirski park predstavlja jednu od najprepoznatljivijih zelenih površina grada. Da li znaš za Stojana Simića i kakva je njegova povezanost sa ovim parkom? Pogledaj u ovom snimku. Autor: Saša Šašaroga