Da li znaš šta je referentno telo a šta referentni sistem? Odgovore na ova pitanja pronađi u snimku. Autor: Dejan Kreculj
Da li misliš da su tromost i lenjost isti pojmovi? Kakve to ima veze sa inertnošću? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Koliku energiju telo ima kada se kreće? Kako izračunavamo tu energiju? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Ako se trkamo sa automobilom koji je ispred nas, a naša brzina je 120 km/h, da li to znači da je to naša brzina i u odnosu na taj automobil i koliko brzo ga mi zapravo stižemo? Autor: Jovan Todorović