Da li znaš šta je referentno telo a šta referentni sistem? Odgovore na ova pitanja pronađi u snimku. Autor: Dejan Kreculj