Kolika je naša snaga kada prenosimo sto sa jednog na drugi kraj sobe? Saznajte kako se ona izračunava. Autor: Jovan Todorović