Kako znamo da li će neki objekat potonuti u vodi? Od čega to zavisi? Zašto brod ne tone? Saznaj u ovom snimku. Objašnjavanje termina plivanja, tonjenja i lebdenja putem demonstracije – jajeta u tegli sa vodom različitog saliniteta. Autorka: Mariana Jaškov