Ski, ški ili čki?

Ski, ški ili čki kod prideva izvedenih od stranih geografskih imena

Da li se kaže Pariški ili Pariski? Kako se izvodi pridev od imena grada Pekinga? Saznaj u ovom snimku.

Autorka: Danijela Aleksić

Komentari
Fejsbuk komentari