Gubljenje suglasnika i izuzeci

Gubljenje suglasnika i izuzeci

Da li ostavljamo dva j u rečima kad pravimo superlativ od reči jasan i jednostavan? Bilo bi teško izgovoriti zadatci. Saznaj zašto i ne izgovaramo tako i šta radimo u ovim rečima kad nam se pojavi dva j.

Autorka: Danijela Aleksić

Komentari
Fejsbuk komentari