Romantizam i realizam

Romantizam i realizam u srpskoj književnosti

Poznata su ti dela Laze Kostića, Jovana Jovanovića Zmaja, Stevana Sremca, Milovana Glišića, Laze Lazarevića? A da li znaš kojim pravcima pripadaju i kakva je epoha u kojoj su stvarali? Ove i mnoge druge informacije ćeš saznati iz ovog snimka.

Autorka: Danijela Aleksić

Komentari
Fejsbuk komentari