Pitagorina teorema i Pitagorino drvo

Pitagorina teorema i Pitagorino drvo

Kvadrat na hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata obe katete. Kako ovo izgleda matematički? Odgovor na ovo pitanje saznaj u ovom sminku.

Autorka: Nada Đelkapić

Komentari
Fejsbuk komentari