Svo ili sve vremeSvo ili sve vreme

Kada završavaš pismo da li pišeš uz svo dužno poštovanje ili uz sve dužno poštovanje? Proveri svoje znanje uz pomoć ovog snimka.

Autorka: Danijela Aleksić

Komentari
Fejsbuk komentari