Plivanje, tonjenje i lebdenje

Plivanje, tonjenje i lebdenje

Kako znamo da li će neki objekat potonuti u vodi? Od čega to zavisi? Zašto brod ne tone? Saznaj u ovom snimku.

Objašnjavanje termina plivanja, tonjenja i lebdenja putem demonstracije – jajeta u tegli sa vodom različitog saliniteta.

Autorka: Mariana Jaškov

Komentari
Fejsbuk komentari