Institucionalni sistem Evropske unije - predavanje

Kakav je institucionalni sistem EU? Ko je ko u EU? Koja insitucija u EU igra koju ulogu?

Saznajte iz ovog predavanja Vesne Knežević Predić, profesorke Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Podržano od strane Evropske unije u okviru programa "Evropa za građane i građanke"

Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari