Istorija i teorija konstitucionalizma - predavanje

Šta je koncept konstitucionalizma? Kakve su mogućnosti da se pravom utiče na politiku?

Saznajte iz ovog predavanja Svetislave Bujalić, dipl.pravnice.

Podržano od strane Evropske unije u okviru programa "Evropa za građane i građanke".

Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari