Odsustvo kritike u savremenom društvu - predavanje

Kakva je veza između kritike i slobodnog javnog prostora?

Saznajte iz ovog predavanja Ivana Milenkovića, filozofa

Tagovi:
Komentari
Fejsbuk komentari