Kada završavaš pismo da li pišeš uz svo dužno poštovanje ili uz sve dužno poštovanje? Proveri svoje znanje uz pomoć ovog snimka. Autorka: Danijela Aleksić