Da li ste znali da je devojčicama problematičan košarkaški dvokorak? Pogledajte na koji način možete prevaziđi ovaj problem. Autorka: Maja Jovanović
Da li znaš šta je referentno telo a šta referentni sistem? Odgovore na ova pitanja pronađi u snimku. Autor: Dejan Kreculj
Kvadrat na hipotenuzom, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata obe katete. Kako ovo izgleda matematički? Odgovor na ovo pitanje saznaj u ovom sminku. Autorka: Nada Đelkapić
Kad kažemo da je zec brži od kornjače, intuitivno znamo šta to znači. No, šta to zapravo znači? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Je l' beše množimo ili delimo kada pretvaramo kvadratne metre u centrimetre? Priseti se uz pomoć ovog snimka. Autorka: Nada Đelkapić
Kako nas privlači Zemlja, a kako druga tela? Šta je gravitaciona sila a šta sila zemljine teže? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Da li znaš koji se to čuveni most nalazi u Višegradu? Da li znaš kakvu istoriju čuva ovaj most? O njemu je pisao Andrić, a on je zapravo deo jedne mnogo šire priče. Posmatranje sveta na nov, drugačiji način, predstavljanje predmeta kroz poglede i shvatanja ljudi i njihove sudbine, uticaj prirode na svet ljudi – to je tema ovog snimka i Andrićevih dela. Autorka: Maja Anđelković Šeguljev
Da li ostavljamo dva j u rečima kad pravimo superlativ od reči jasan i jednostavan? Bilo bi teško izgovoriti zadatci. Saznaj zašto i ne izgovaramo tako i šta radimo u ovim rečima kad nam se pojavi dva j. Autorka: Danijela Aleksić
Kako znamo da li će neki objekat potonuti u vodi? Od čega to zavisi? Zašto brod ne tone? Saznaj u ovom snimku. Objašnjavanje termina plivanja, tonjenja i lebdenja putem demonstracije – jajeta u tegli sa vodom različitog saliniteta. Autorka: Mariana Jaškov
Da li misliš da su tromost i lenjost isti pojmovi? Kakve to ima veze sa inertnošću? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Kad imaš 5 bombona, i mama ti da 9 bombona, da li ćeš reći da imaš 14 bombona bombona, ili samo 14 bombona? Isto je i sa sabiranjem razlomaka koji imaju iste imenioce. Autorka: Nada Đelkapić
Kako beše ide, ka gore ili dole? Evo lakog načina da zapamtiš kako crtaš grafik kvadratne funkcije. Autorka: Nada Đelkapić
Poznata su ti dela Laze Kostića, Jovana Jovanovića Zmaja, Stevana Sremca, Milovana Glišića, Laze Lazarevića? A da li znaš kojim pravcima pripadaju i kakva je epoha u kojoj su stvarali? Ove i mnoge druge informacije ćeš saznati iz ovog snimka. Autorka: Danijela Aleksić
Znaš da popuniš nalepnicu na svesci? Znaš da popuniš uplatnicu? Onda znaš i da zameniš zadate vrenosti u formulama, a evo i kako. Iz ovog snimka ćeš shvatiti da je matematika zapravo deo našeg svakodnevnog života. Autorka: Nada Đelkapić
Kada treba izvršiti glasovnu promenu a kada je u pitanju izuzetak? Saznaj u ovom snimku. Autorka: Danijela Aleksić
Šta jede biljka? Odakle joj hrana? Zašto je sunce značajno za biljku? Saznaj više o ovom procesu, koji se u biologiji naziva fotosinteza. Autorka: Aleksandra Živković
Kad nacrtaš čiča glišu i ispadne jako malo, i kad želiš da ga uvećaš, da li mu uvećaš samo noge, ili samo gornji deo tela, ili ipak povećaš celog čiča glišu? Istu logiku primenjujemo i na razlomke. Autorka: Nada Đelkapić
Kako Zemljina sila gravitacije deluje na nas? Kako mi svojom težinom delujemo na podlogu? Autor: Jovan Todorović
Kako telo ubrzava? Kako se računa ubrzanje u protoku vremena? Autor: Jovan Todorović